Rejestracja Zapomniałeś hasła?

Szczegóły artykułu

Innowacja ISH Viessmann

dodano: 2013-04-19 12:55
Innowacja ISH Viessmann Prace badawczo rozwojowe: Innowacje z firmy Viessmann dla bezpiecznego zaopatrzenia w energię.

Motto firmy Viessmann na światowych targach branży grzewczo-klimatyzacyjnej ISH Energy 2013 jest krótkie i zwięzłe: "Klimat Innowacji". Zawiera ono w sobie istotę oferty firmy Viessmann. Jest ona innowacyjna, kompleksowa, gdyż oferuje indywidualne rozwiązania systemowe jednego producenta dla wszystkich nośników energii i obszarów zastosowań. Jest efektywna, gdyż produkty Viessmann wykazują nie tylko wysoką efektywność energetyczną, lecz maksimum wydajności, komfortu i jakości. Jest ona również przyszłościowa i trwała, gdyż chroni zasoby naturalne i środowisko oraz przyczynia się do ochrony klimatu.
Kompleksowa oferta Viessmann obejmuje indywidualne rozwiązania o mocy od 1 kilowata do116 megawatów - dla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i handlowych oraz lokalnych sieci ciepłowniczych.
Dzięki swojej kompleksowej ofercie, główną zaletą firmy Viessmann  jest pojmowanie techniki grzewczej jako systemowej całości oraz gwarancja fachowego doradztwa dla klienta, które jest otwarte na różnorodne technologie i neutralne w stosunku do wszystkich nośników energii. Równocześnie poziom wiedzy i kompetencji w każdej z grup firm należącej do grupy Viessmann jest na najwyższym poziomie.

Firma Viessmann po raz kolejny wzięła udział w targach ISH, prezentując  kompleksową ofertę systemów grzewczych m.in.:
- urządzenia grzewcze na ogniwa paliwowe Vitovalor 300-P i Galileo 1000 N
- zasilaną olejem opałowym zeolitową adsorpcyjną pompę ciepła Vitolasorp 200-F, oraz
- zasilaną gazem absorpcyjną pompę ciepła Vitosorp-300-W
- pod tytułem "power to gas" - innowacyjną technologię wytwarzania metanu, oraz
- pod zbiorczym określeniem "smart energy" możliwość inteligentnego skojarzenia zaopatrzenia w ciepło i prąd z technikami informatycznymi, oraz
- innowacyjny zasobnik lodowy i sposób jego działania.
 
Systemy mikrokogeneracji na bazie nisko- i wysokotemperaturowych ogniw paliwowych
Nieobliczalność słońca i wiatru, konieczność ochrony klimatu i rosnące ceny energii są motorem rozwoju technologii skojarzonego, decentralnego wytwarzania ciepła i prądu. Urządzenia grzewcze na ogniwach paliwowych wykazują wysoką sprawność elektryczną i w ten sposób nadają się szczególnie do stosowania w domach z względnie niskim zapotrzebowaniem ciepła. Tam bowiem mogą wytwarzać prąd, pracując w długich cyklach, pokrywając równocześnie podstawowe zapotrzebowanie na ciepło. Grupa Viessmann pracuje aktualnie nad dwoma systemami ogniw paliwowych z różnymi obszarami zastosowań.

Vitovalor 300-P: niskotemperaturowy system ogniw paliwowych
Vitovalor 300-P jest systemem grzewczym, opartym na niskotemperaturowych ogniwach paliwowych i został opracowany przez firmę Viessmann we współpracy z Panasonic, z przeznaczeniem na rynek europejski. System bazuje na ogniwie paliwowym PEM (polimerowa membrana elektrolityczna) o mocy elektrycznej 750 W i mocy cieplnej 1 kW i jest przewidziany do stosowania przede wszystkim w nowobudowanych domach o niskim zapotrzebowaniu ciepła.

Ogniwo PEM jest gotowe do pracy już po kilku minutach rozruchu, a jego poziom temperaturowy 90° dobrze odpowiada wymaganiom ogrzewania budynków. Do pokrywania szczytów zapotrzebowania na ciepło ogniwo paliwowe uzupełniono gazowym kotłem kondensacyjnym o mocy 19 kW. Łączna sprawność systemu wynosi ponad 90% (Hi), sprawność elektryczna 37%.

Samo ogniwo paliwowe produkowane jest seryjnie na rynek japoński - w eksploatacji jest tam już ponad 20 tysięcy jednostek. W Niemczech oba przedsiębiorstwa podjęły wspólne testy poligonowe, które w bieżącym roku będą jeszcze poszerzone. Wprowadzenie na rynek urządzenia pilotowego przewidziane jest na rok 2014.

Galileo 1000 N: wysokotemperaturowe urządzenie grzewcze na ogniwa paliwowe.
Wspólnie ze szwajcarską firmą Hexis AG Viessmann pracuje nad doprowadzeniem do dojrzałości rynkowej urządzenia grzewczego Galileo 1000 N, przeznaczonego do stosowania w budynkach istniejących. Ogniwo paliwowe, oparte na technologii SOFC (ogniwo paliwowe ze stałym elektrolitem tlenkowym), ma moc elektryczną 1 kW i moc termiczną ok. 1,8 kW. Zintegrowany palnik gazowy dostarcza w razie potrzeby dalszych 20 kW na pokrycie szczytów zapotrzebowania.. Łączna sprawność ogniwa paliwowego wynosi 95% (Hi) a palnika gazowego 109%(Hi).

Ogniwo paliwowe ze stałym elektrolitem tlenkowym składa się z ceramicznej jednostki elektrolitowo-elektrodowej i metalowego kolektora prądu, tworzącego połączenie elektryczne między łącznie około 60 pojedynczymi ogniwami. Ten typ ogniwa paliwowego pracuje w temperaturze do 900°C. Można go więc stosować do ogrzewania z temperaturami zasilania do 80°C, co predestynuje go do stosowania do modernizacji instalacji istniejących.

Pełne wprowadzenie na rynek planowane jest od roku 2016.
 
Vitolasorp 200-F: zeolitowa adsorpcyjna pompa ciepła na olej opałowy

Olejowa technika kondensacyjna ugruntowała swoją pozycję w modernizowaniu przestarzałych ogrzewań olejowych, lecz ze sprawnością do 98% (Hs) osiągnęła fizyczną granicę efektywnego przekształcania w energię cieplną. Opracowana obecnie przez firmę Viessmann zeolitowa adsorpcyjna pompa ciepła na olej opałowy Vitolasorp 200-F pozwala uzyskać wyraźny skokowy wzrost efektywności o nawet 25% w stosunku do techniki kondensacyjnej.

Vitolasorp 200-F jest kombinacją olejowego kotła kondensacyjnego z adsorpcyjną pompą ciepła w jednej obudowie. Przez możliwość wykorzystania ciepła z gruntu lub energii solarnej osiąga się sprawności znormalizowane do 212%(Hs)/134%(Hi). Moduł adsorpcyjnej pompy ciepła pokrywa podstawowe obciążenie cieplne budynku, korzystają z bezpłatnego ciepła z natury. Zintegrowany olejowy kocioł kondensacyjny dostarcza mocy szczytowej.

Zeolit wytycza nowe standardy efektywnego ogrzewania
Moduł adsorpcyjnej pompy ciepła w Vitolasorp 200-F pracuje z materiałem ceramicznym - zeolitem (z greckiego: wrzący kamień) - jako adsorbentem i wodą jako czynnikiem roboczym. Wykorzystuje się tu właściwość zeolitu wchłaniania wody z równoczesnym uwalnianiem ciepła na wysokim poziomie temperaturowym. Przez równoczesne odparowywanie czynnika roboczego - wody - w próżni można pobierać z otoczenia ciepło na niskim poziomie temperaturowym. Regeneracja zeolitu (desorpcja) następuje przez doprowadzenie ciepła z olejowego kotła kondensacyjnego. Proces adsorpcyjnej pompy ciepła przebiega cyklicznie, z naprzemiennymi fazami adsorpcji i desorpcji.

Powierzchniowy palnik olejowy z nową techniką spalania
Warunkiem działania olejowej, zeolitowej, adsorpcyjnej pompa ciepła było opracowanie modulowanego, powierzchniowego palnika na olej opałowy, w którym zastosowano tzw. technologię zimnego płomienia. Palnik startowy powoduje odparowanie mieszaniny oleju z powietrzem, która następnie doprowadzana jest w postaci gazowej do palnika typu MatriX. Tutaj mieszanina palna spala się czysto i z możliwością dobrej regulacji.

Szeroki wachlarz zastosowań i prosty montaż
Vitolasorp 200-F  ze swym zakresem mocy 1,6 do 10 kW i mocy podgrzewu c.w.u. (zakres modulacji do 1:10) nadaje się przede wszystkim do modernizacji instalacji istniejących. Urządzenie z przyłączami obiegu grzewczego i podgrzewu c.w.u. i tylko jednym przyłączem spalin instaluje się równie łatwo, jak zwykły olejowy kocioł kondensacyjny. Przez bezobsługowy moduł pompy ciepła, również nakład na utrzymanie i serwis jest porównywalny ze zwykłym kotłem kondensacyjnym.

Wprowadzenie na rynek
Wprowadzenie na rynek przewidziane jest na rok 2014.
 
Vitosorp-300-W: kompaktowa, wisząca absorpcyjna pompa ciepła na gaz
Gazowa absorpcyjna pompa ciepła Vitosorp 300-W jest znaczącym krokiem w ewolucji gazowej techniki kondensacyjnej. Obok gazowego kotła kondensacyjnego, do pokrywania szczytów zapotrzebowania na ciepło, zawiera zasilaną gazem absorpcyjną pompę ciepła, wykorzystującą ciepło z natury.

Ciągły proces pompy ciepła zapewnia wysoką sprawność
W odróżnieniu od cyklicznego procesu adsorpcji w zeolitowej pompie ciepła, proces absorpcji z zastosowaniem ciekłego czynnika (absorbentu) w Vitosorp 300-W przebiega w sposób ciągły. W absorberze pary czynnika roboczego wchłaniane są przez absorbent z uwolnieniem ciepła. Następnie pompa roztworu podwyższa jego ciśnienia i przetłacza go do generatora, gdzie czynnik roboczy pod wpływem ciepła z palnika gazowego odparowuje z roztworu. Czynnik roboczy w postaci pary doprowadzany jest do skraplacza celem skroplenia i oddania ciepła skraplania. Zarówno ciepło absorpcji z absorbera, jak i ciepło skraplania ze skraplacza zostają odprowadzone do systemu grzewczego.
W stosunku do sprężarek chłodniczych, napędzanych elektrycznie, zaletą opisanego procesu absorpcji ze sprężarką termiczną jest stosunkowo małe zapotrzebowanie energii pomocniczej na wytworzenie obiegu ciekłej mieszaniny czynnika roboczego i sorpcyjnego w porównaniu z energochłonnym sprężaniem par czynnika w konwencjonalnych elektrycznych pompach ciepła. Dzięki temu gazowa absoprcyjna pompa ciepła Vitosorp 300-W osiąga wysoką sprawność znormalizowaną do 134 % (Hs)/147 % (Hi).

Montaż i serwis
Vitosorp 300-W wymiarami i ciężarem odpowiada zwykłemu wiszącemu gazowemu kotłowi kondensacyjnemu. Dlatego nakłady na stawienie, montaż i serwisowanie są też porównywalne.
Sam proces absorpcji przebieg w hermetycznie zamkniętym obiegu i jest całkowicie bezobsługowy.
Wprowadzenie na rynek
Obecnie Vitosorp 300-W znajduje się jeszcze w fazie prób i testów
 eksploatacyjnych.
 
Power to gas: innowacyjna, biologiczna metoda wytwarzania metanu
W wyniku postanowionego politycznie przełomu energetycznego zmniejszy się w przyszłości liczba elektrowni, zdolnych do pokrywania obciążenia podstawowego. W ich miejsce będą dalej rozbudowywane instalacje wiatrowe i fotowoltaiczne. Ponieważ słońce i wiatr nie są stale do dyspozycji, lecz ich podaż jest zmienna, powstają okresowe nadwyżki podaży, jak i niedobory w zaopatrzeniu w energię. Stworzenie możliwości akumulacji energii przy jej nadmiarze i jej oddawania, kiedy popyt przekracza podaż, jest więc warunkiem powodzenia przełomu energetycznego.

Sensowne wykorzystanie nadmiaru prądu
Do długookresowego, przez tygodnie i miesiące, przechowywania energii elektrycznej można wykorzystać sieć gazu ziemnego. W tym celu należy ją zasilać metanem, wytworzonym przy pomocy nadwyżek prądu, jako SNG (syntetyczny gaz naturalny). Odpowiednie koncepcje określane są zbiorczym pojęciem "power to gas".
Power to gas stwarza możliwość akumulowania energii ze źródeł odnawialnych do jej późniejszego wykorzystania. nadmiar prądu jest tu stosowany do elektrolizy wody, celem wytworzenia wodoru. Następnie z wodoru i dwutlenku węgla wytwarzany jest metan.

Metanizacja biologiczna
Metanizacja biologiczna, badana obecnie przez MicrobEnergy GmbH - przedsiębiorstwo Grupy Viessmann - jest tu obiecującą metodą. Nadmiarowy prąd zostaje wykorzystany  do elektrolizy wody, celem wytworzenia wodoru. Wodór jest następnie poddawany w fermentorze instalacji biogazowej przetworzeniu w metan. Użyte do tego celu mikroorganizmy pracują w pod normalnym ciśnieniem i w normalnej temperaturze i nie wymagają szczególnej czystości gazów wyjściowych.
Proces biologicznej metanizacji przebiega jako reakcja uboczna procesów wytwarzania biogazu. W ten sposób zawartość metanu w biogazie wzrasta z przeciętnie 53%, do ponad 95%. Zaletą metody biologicznej w porównaniu z konwencjonalnymi fizykochemicznymi metodami syntezy jest obywanie się bez wysokiego nakładu energii na wytarzanie wysokich ciśnień i temperatur.

Ważny element przełomu energetycznego
Metody takie, jak badana przez MicrobEnergy GmbH metanizacja biologiczna, mogą stać się ważnym elementem przełomu energetycznego. Z punkt widzenia gospodarowania energią park instalacji biogazowych może służyć przy tym za wysokoefektywne źródło dwutlenku węgla, stwarzając znaczne synergie. Połączenie istniejących biogazowni z technologią "power to gas" pozwoliłoby na podwojenie aktualnie dostępnego potencjału akumulacyjnego sieci gazu ziemnego.
 
Smart Energy: inteligentne skojarzenia techniki grzewczej, elektroenergetycznej i komunikacyjnej
Smart Energy: inteligentne połączenie w sieci nowoczesnych technologii, jak techniki grzewczej, sieci elektroenergetycznej i technologii informatycznych staje się ważnym elementem bezpiecznego i ekonomicznego zaopatrzenia w energię. Pozwala to równocześnie stworzyć nowe potencjały efektywności w gospodarstwach domowych. Wzrost efektywności energetycznej i obniżenie kosztów energii przez usieciowanie nie jest już dzisiaj utopią. Viessmann oferuj już teraz szereg innowacyjnych rozwiązań - automatyzacji domowej, optymalizacji wykorzystania prądu fotowoltaicznego, zdalnego monitorowania oraz integracji pomp ciepła i systemów kogeneracji w inteligentne sieci elektryczne (smart grids).

Smart home: usieciowanie instalacji grzewczych i elektrycznych w budynkach poprzez technologie informatyczne
Pojęciem "smart home" Viessmann określa wszelkie możliwości zwiększenia efektywności przez usieciowanie w obrębie domu wzgl. mieszkania. Nowy system automatyki domowej Vitocomfort 200 łączy w sieć poprze komunikację bezprzewodową źródła i odbiorniki ciepła. Jest on połączone bezpośrednio z wytwornicą ciepła i uwzględnia indywidualne wymagania temperaturowe użytkowników poszczególnych pomieszczeń, odpowiednio do pory dnia. System dobiera odpowiednią temperaturę zasilania, zwiększając w ten sposób efektywność zaopatrzenia w ciepło.
Vitocomfort 200 steruje ponadto, zgodnie z wytycznymi użytkownika, także pracą odbiorników elektrycznych, jak oświetlenia, sprzętu AGD i kontroluje ich zużycie prądu. Wskazuje i dokumentuje także uzysk energii zainstalowanej instalacji solarnej

Smart solar: maksymalizacja zużycia na potrzeby własne przez połączenie w sieć pompy ciepła, baterii akumulatorów i instalacji fotowoltaicznej
Zależnie od taryfy energetycznej opłacalne być może wykorzystywanie do celów własnych prądu, wytworzonego samodzielnie ze źródeł odnawialnych. Tak jest w wypadku, gdy oczekiwany zysk finansowy wg ustawy o energiach odnawialnych jest niższy od aktualnych kosztów poboru prądu.
Nowy system akumulacyjny Viessmann Vitovolt 200 pozwala przechować aktualnie niewykorzystywaną energię z instalacji fotowoltaicznej, do późniejszego wykorzystania do zasilania oświetlenia, pralki czy telewizora. W ten sposób można we własnym domu wykorzystać maksymalne ilości samodzielnie wytworzonego prądu, redukując odpowiednio drogi pobór prądu z sieci.
Dalszym przykładem technologii smart solar i maksymalizacji zużycia na potrzeby własne jest innowacyjny regulator Vitotronic 200, kontrolujący i optymalizujący współpracę pomp ciepła Vitocal z systemem wentylacji i instalacją fotowoltaiczną. efektywne pompy ciepła powielają uzysk energii solarnej, wytwarzając z jednego kilowata prądu solarnego i ciepła z powietrza lub gruntu nawet pięciokrotnie większą ilość energii cieplnej. Dzięki odwracalności pracy pompy ciepła pozwalają wykorzystać dużą podaż prądu solarnego do chłodzenia budynku.

Smart control: wszystkie procesy na oku
Wszystkie procesy na oku: a to podwyższa zarówno efektywność i komfort i gwarantuje szczególnie wysokie bezpieczeństwo eksploatacji. Zdalne monitorowanie, obsługiwanie i serwisowanie instalacji grzewczych umożliwiają różne kanały komunikacyjne, jak Internet i GSM.
W tym celu Viessmann oferuje aplikację mobilną Vitotrol App, jako szczególnie łatwe w obsłudze zdalne sterowanie. Całą instalację grzewczą domu jednorodzinnego można w ten sposób obsługiwać przez smartfon z dowolnego miejsca. Nowa aplikacja mobilna Vitocomfort App stwarza także możliwość kontrolowania i sterowania wszystkich odbiorników elektrycznych w domu, a także kontrolowanie stanu okien, drzwi i pomieszczeń i zautomatyzowania całości, jako systemu.
Systemy Viessmann TeleControl, jak Vitocom i Vitodata umożliwiają zakładom instalatorskim, kontraktorom, przedsiębiorstwom przemysłowym i samorządom kontrolować zdalnie, w każdej chwili i z każdego miejsca, swoje instalacje grzewcze i centrale energetyczne, łącznie z ich zdalną parametryzacją. Można w ten sposób wcześnie wykryć usterki i podjąć działania zapobiegawcze. Można także dokładnie planować prace utrzymaniowe i zmniejszyć liczbę interwencji serwisu. Równocześnie podwyższa się bezpieczeństwo eksploatacji instalacji.

Smart grid: połączenie systemów Viessmann w inteligentną sieć elektryczną
Inteligentna sieć elektryczna jest znaczącym elementem przełomu energetycznego. Rosnący udział energii odnawialnych zwiększa udział fluktuującego prądu. Energia wiatru i słońca nie jest dostępna w sposób ciągły. Dochodzi do chwilowych szczytów podaży, a w innych porach ilość wytwarzanego prądu nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania. Wahania te muszą obecnie wyrównywać elektrownie konwencjonalne. Wraz z rozbudową potencjału energii odnawialnych taka możliwość regulacji nie będzie już wystarczała. System zaopatrzenia w prąd wymaga więc przemiany - wytwarzanie i zużywanie prądu musi być w przyszłości zharmonizowane w inteligentnych sieciach elektrycznych.
W przyszłościowej sieci elektrycznej budynku będą nie tylko odbiorniki, lecz także wytwornice prądu. Decentralne moduły kogeneracyjne i systemy mikrokogeneracji w poszczególnych domach będą w przypadku zapotrzebowania dostarczały prąd do sieci publicznej, jako wirtualna elektrownia. Właściciele instalacji otrzymają za niego wynagrodzenia. Elastyczne taryfy w sieci smart grid będą także zapewniały równowagę podaży i popytu. przy korzystnej cenie prądu, pompy ciepła wytworzą przy jego pomocy ciepło, które zostanie zakumulowane i wykorzystane wtedy, gdy prąd będzie drogi. W ten sposób redukuje się znacznie łączne zapotrzebowanie. Produkty Viessmann, ze zintegrowanymi interfejsami, są do tego przygotowane już dzisiaj.
Pompy ciepła Vitocal z regulatorami Vitotronic 200 (WO1C) są więc już gotowe do włączenia w smart grid. Dla modułów kogeneracyjnych i urządzeń mikrokogeneracyjnych, a także przyszłościowych systemów grzewczych na ogniwach paliwowych Viessmann już teraz, we współpracy z operatorami sieci energetycznych opracowuje i testuje, w ramach serii projektów pilotowych bazę do ich sterowania w zależności od sieci energetycznej, jako wirtualnych elektrowni. Viessmann uczestniczy m.in. w projekcie "E-Energy - Smart Grids made in Germany" Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska, w którym w warunkach rzeczywistych testuje się technologie smart grid w wielu regionach modelowych.
 
Zasobnik lodowy: innowacyjne źródło ciepła dla pomp ciepła solanka/woda
Ułatwienie i potanienie budowy ujęć ciepła - przez innowacyjny zasobnik lodowy Viessmann, stwarzający nowe możliwości wykorzystywania ciepła z powietrza, gruntu i energii słonecznej. System zasobnika lodowego, opracowany przez przedsiębiorstwo Isocal z Grupy Viessmann, udostępnia te wszystkie źródła energii, a latem może być źródłem chłodu do klimatyzacji budynku.
Zasobnika lodowy, napełniony zwykłą wodą wodociągową, akumuluje ciepło z powietrza i energię promieniowania słonecznego, dostarczanego przez solarny kolektor powietrzny. Zasobnik pobiera także ciepło z otaczającego gruntu. Pompy ciepła wykorzystuje zakumulowaną energię w razie potrzeby do ogrzewania budynku i podgrzewu c.w.u.. Jeśli pobór ciepła jest większy od energii doprowadzanej, to zawartość zasobnika stopniowo zamarza. Doprowadzenia do takiej zmiany stanu skupienia jest zalecane pod koniec sezonu grzewczego, gdyż daje to dodatkowy uzysk energii - ciepło z zamarzania 10 m3 wody odpowiada energii zawartej w 100 litrach oleju opałowego.
Przy rosnących temperaturach zewnętrznym i intensywniejszym nasłonecznieniu, zasobnik lodowy regeneruje się. Zawarta w nim woda jest więc prawie niewyczerpywalnym źródłem ciepła.
W gorące letnie dni zasobnik lodowy może pochłaniać ciepło z pomieszczeń, klimatyzując je w ekologiczny i energooszczędny sposób.

Źródło ciepła, niewymagające pozwoleń
W porównaniu z sondami gruntowymi zasobnik lodowy ma jeszcze inne zalety. Zasobnik zakopuje się tylko na kilka metrów, co wydatnie zmniejsza zakres i koszt robót ziemnych. Ponieważ napełniany jest zwykłą wodą wodociągową, jest zupełnie bezpieczny dla wód gruntowych. Dlatego zasobnik ludowy nie wymaga żadnych pozwoleń.
 
Źródło: Viessmann

Dodane zdjęcia

Komentarze

Dodaj komentarz
« Powrót do listy artykułów

OSTATNIO DODANE

pogoda na dziśmiasto

Temperatura w mieście
Warszawa
20°C
Częściowe zachmurzenie
wiatr: 15 km/h
data pobrania
2016-08-24 16:00:04

FORUM

Oświetlenie schodów
Zdecydowanie zainwestuj w z boku schodów lub przy każdym schodku osobno. Wygląda to świetnie...
Łazienka dla kilku osób.
Powinnaś zadbać o łazienki tak jak piszą wszyscy powyżej. To wszystko i tak niewiele jednak...
Remont gabinetu Masażu
nie zapomnij o fajnych sprzeyach. Moja znajoma otworzyła teraz salon piękności i zakupiła...
Projekt domu
Według mnie bardzo fajne projekty domów oferuje biuro architektoniczne - . Zobaczcie sami,...
Rury stalowe demontażowe
Widzę, że mało osób Ci tutaj odpowiedziało, więc dodam coś od siebie, że całkiem...
do forum

Partnerzy